Åben og Rolig App – Midlertidigt problem med at afspille lydfiler

Brugere af appen Åben og Rolig oplever for øjeblikket problemer med at afspille lydfiler med meditationerne. Vi er opmærksomme på problemet og arbejder på at få det løst hurtigst muligt.


Indtil da vil vi henvise til hjemmesiden åbenogrolig.dk, hvor lydfiler med meditationer inden for alle temaerne også er at finde.
Du kommer til siden med meditationer her

Vi beklager ulejligheden og håber, at du vil benytte dig af muligheden for at lytte til meditationerne på hjemmesiden, indtil appen er fungerende igen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Center for Psykisk Sundhedsfremme onsdag d. 18. december 2019

Kære medlem

Herved inviteres du til ekstraordinær generalforsamling som afholdes onsdag den 18.12.2019, kl. 09.30-10.00 i lokale 03_3_309, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Download invitation til Ekstraordinær Generalforsamling

Download foreningens vedtægter

Kom til Fyraftensmøde i Lyngby-Taarbæk Kommune

Fyraftensmøde (gratis)

31.10.2019 kl 15:30 -17:00

Mødet er målrettet ledere, direktører, tillidsvalgte,HR-medarbejdere, medarbejdere og andre med interesse for forebyggelse af stress og fastholdelse af medarbejdere. Det er gratis at deltage.

 

Forebyg stress – styrk trivsel og produktivitet på arbejdspladsen

Få den grundlæggende viden om stress og værktøjer til forebyggelse af stress på organisations-, ledelses-, gruppe- og individniveau.

 

Undervisere:

Yun Ladegaard Ph.d. Erhvervspsykolog

Janne Skakon Ph.d. Erhvervspsykolog

Underviserne afholder også stressforebyggelses kurserne i kommunen.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig allerede i dag, ved at sende en email til yun.ladegaard@cfps.dk

Download invitationen

Veloverstået ekstraordinær generalforsamling d. 3. oktober 2019 – Læs referatet her!

Her kan du læse mere om hvilke beslutninger der blev truffet på den afholdte ekstraordinære generalforsamling

Foreningens vedtægter

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

Vedtægtsændringen

Nyt kursus til mennesker med kronisk sygdom

CFPS laver nyt kursus til mennesker med kroniske sygdomme. Mandag den 12. august var der urpremiere på interventionen “Sind, Krop og Liv” med Christian, Esther og 10 patienter med psoriasis på Gentofte Hospital. “Sind, Krop og Liv” er en helhedsorienteret, sundhedsfremmende indsats, der er udviklet på baggrund af evidensbaserede metoder og særligt tilpasset mennesker med psoriasis, leddegigt og hjertesvigt.

Tre uafhængige forskningsgrupper undersøger effekten af indsatsen i en registreret randomiseret trial, og resultaterne forventes offentliggjort i foråret/sommeren 2020. Der bliver også lavet en TV2-dokumentar om forløbet.

Det blev tydeligt allerede første gang i gruppen, at der opleves en nær sammenhæng mellem sind, krop og liv og vi glæder os meget til at fortsætte dette vigtige arbejde de næste mange måneder.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 3. oktober 2019

Kære medlem af foreningen

 

Herved inviteres du til ekstraordinær generalforsamling som afholdes torsdag den 03.10.2019, kl. 14.00-15.30 i lokale 03_3_309, Københavns Universitet, Øster Farigmagsgade 2A, 2100 København Ø.

Center for Psykisk Sundhedsfremme har siden sin stiftelse været gennem en rivende udvikling. Grundet den positive udvikling vil bestyrelsen stille forslag om organisationsændringer. Dette indebærer en række ændringer, som kræver at vores nuværende bestyrelsesformand, Christian Gaden Jensen, udtræder og to nye bestyrelsesmedlemmer skal på valg.

Vi siger mange tak til Christian for de mange år, som fungerende bestyrelsesformand, men det er ikke et farvel, da han fortsætter som foreningens Centerleder og Psykolog faglig leder. På den indkaldte ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge ændringsforslag og opfordre til dialog, hvormed fremmødte medlemmer skal stemme om det fremlagte forslag og vælge to nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer, hvoraf to skal være generalforsamlingsvalgte for en funktionsperiode på 2 år.

 

Opstillede kandidater:

– Anette Tybjerg-Jeppesen

– Yun Ladegaard

 

Foreningens gældende vedtægter kan du finde her

 

DAGSORDEN FOR CFPS’ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Ankomst og registrering frem til kl. 14

1.

Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere

2.

Valg af bestyrelse: 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen

3.

Bestyrelsen stiller forslag – Dialog og afgørelse af foreningens fremtid

Download indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Reception d. 17 maj i forbindelse med udgivelsen af bogen “Kort & Godt om Unge & Stress”

Torsdag d. 17 maj fra 16-18 afholdes et fagligt gå-hjem-møde og reception i anledning af udgivelsen af bogen “Kort & Godt om unge & stress” af Freja Filine Petersen, Laura Colding Lagermann og Anne Maj Nielsen.

Der vil være oplæg om ved forfatterne, formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Jens Philip Yazdani og rådgivere fra studenterrådgivningen.

 Snacks og lidt at drikke tilbydes undervejs, og du vil kunne købe bogen til særpris på dagen.

Tid og sted: 
Mødet finder sted torsdag d. 17. maj 2018 kl. 16:00 – 18:00

DPU, Århus Universitet
Emdrupvej 115
2400 København NV
Lokale D170

For gratis tilmelding og mere information kan du trykke her
 
 

3-dages workshop i mindful compassion

Vi er meget glade for, at Devon og Craig Hase (US) igen i år har sagt ja til at lede vores sommerworkshop, som i år vil have fokus på mindful compassion. Devon & Craig har begge tilbragt flere år på retræter og har bl.a. samarbejdet med Richard Davidson og Joseph Goldstein. De har mange års undervisningserfaring samt er vant til at undervise mange forskellige nationaliteter. Undervisningen foregår derfor på et letforståeligt engelsk.

Ved sidste års workshop, hvor både flere Åben og Rolig-instruktører og samarbejdspartnere deltog, fik Devon & Craig utrolig god feedback på deres undervisning. En deltager sagde:

”Devon og Graig’s fine, afdæmpede og vedholdende måde at facilitere på, åbnede for nye aspekter af mindfulness og gav både faglige og personlige indsigter. Dagene var intense og givende på det helt personlige plan, selv for en garvet mindfulness instruktør. Efterfølgende har jeg anvendt stort set alle øvelser og mange aspekter af teorien i mit 1:1 arbejde med mine kunder og på mine egne retreats til stor glæde for kunder og kursister.” 

 

 

 

Fredag 15/6, kl. 14 – 20

Calming the mind”

På workshoppens første dag vil fokus være på, hvordan vi kan bruge compassion i vores professionelle virke, så vi bliver i stand til både at rumme lidelsen hos klienten samt vores egen selvkritik og forventninger. Devon & Craig vil gennemgå forskellen mellem empati og compassion og fremlægge de videnskabelige belæg for denne skelnen, herunder bl.a. gennemgå Tania Singer’s studier af neurovidenskaben bag compassion.

Samtidig vil de guide os til en praksis, der fokuserer direkte på og opdyrker compassion på en måde, der er målt til at have positiv indvirkning på både resiliens og humør.

Lørdag 16/6 & søndag 17/6, kl. 10 – 16

Opening the heart

Lørdag og søndag får vi mulighed for at fordybe os yderligere i mindful compassion og inddrage fredagens læring i vores praksis samt fokusere på meditation både personligt og professionelt. Der vil blive mulighed for at benytte de skønne omgivelser omkring universitetet (fx Botanisk have og søerne) i bl.a. gående meditationer.

Dagene vil indeholde fælles meditation, perioder med stilhed og dialoger i plenum.

 

Download programmet her

Pris: 3.500 kr. Prisen er inkl. forplejning alle dage, men uden overnatning.

Sted: Københavns Universitet, Institut for Psykologi, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K.

Tilmelding samt evt. spørgsmål sendes til mail@cfps.dk.

Vi starter nyt hold på instruktøruddannelsen 5/4

Så er der igen mulighed for at tilmelde sig Åben og Rolig instruktøruddannelsen

Da efterspørgslen efter vores Åben og Rolig forløb stadig er stor, starter vi derfor et nyt hold op på instruktøruddannelsen.
Åben og Rolig er et forløb, der baserer sig på meditationstyperne Relaxation Response og Mindfulness og kombinerer disse med den mest anerkendte model for sundhedsfremme, den såkaldte bio-psyko-sociale sundhedsmodel.
Under uddannelsen præsenteres du for den grundlæggende metode bag Åben og Rolig og gennemgår elementerne i det 9 ugers stresskursus. Der er holdopstart 5. april 2018 og du kan læse meget mere om uddannelsen her.

Stressbehandlingskonferencen 2018

Stressbehandlingskonferencen 2018 afholdes 18. og 19. januar på Københavns Universitet. Programmet for i år er fyldt med spændende oplæg og du kan læse meget mere om konferencen her.