Udvikling af Minimal Kontakt Terapi

Publikation om Åben og Rolig

Stillingsopslag: CFPS søger bogholder

CFPS søger en bogholder til regnskabsføring og forefaldende økonomiske opgaver. Kontakt centerleder Christian Gaden Jensen angående stillingen. Der er tale om en deltidstilling med fleksible arbejdstider og mulighed for udvikling og udvidelse af andre opgaver. Deadline for ansøgningen er 1. februar 2016. Opstart af stillingen er medio februar 2016.

Ansøgningen sendes per email til: cgj@cfps.dk. Ansøgningen skal beskrive relevant uddannelse og erfaring med bogholderi (påkrævet), samt baggrund og motivation for at arbejde i feltet med psykisk sundhedsfremme.

Åben og Rolig i pilotfase i Aalborg

Center for Psykisk Sundhedsfremme har indgået samarbejde med Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning om at implementere det nye Center for Stressforebyggelse, som vil udrulle det evidensbaserede stressforløb Åben og Rolig. Efteråret 2015 udgør pilotfasen i Aalborg Kommune, hvor 4 nye psykologer uddannes i metoden, og hvor der kun udbydes stresskurser i begrænset omfang. Fra foråret 2016 tilbydes der flere borgerhold med mulighed for henvisning fra Sygedagpengehuset og Sundhedshuset, men stadig i begrænset omfang. Aalborg Kommune samarbejder også med Center for Psykisk Sundhedsfremme om dokumentation og ydereligere forskning i metoden.

Den fulde udrulning i Aalborg Kommune begynder i efteråret 2016.

For mere information, kontakt Center for Psykisk Sundhedsfremme eller Center for Stressforebyggelse: stresstilbud@aalborg.dk.

Publikation om Åben og Rolig

Rigshospitalets randomiserede, kontrollerede trial om Åben og Rolig er netop publiceret i det fagfællebedømte (peer-reviewede) tidsskrift, BMC Public Health. Publikationen omhandler de positive resultater fra implementeringen af Åben og Rolig igennem 20 lægehuse i København. Artiklen er gratis for alle og kan downloades her:

Download artiklen

Fondsbevilling igangsætter udvikling af Minimal Kontakt Terapi

Center for Psykisk Sundhedsfremme har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Helsefonden, som vil gå til at udvikle og undersøge et for borgeren mindre krævende og for udbyderen mindre omkostningsfuldt format af stressforløbet Åben og Rolig.

Det nye format kaldes Minimal Kontakt Terapi (MKT). Åben og Rolig MKT afprøves i efteråret 2015 i et pilotprojekt i Københavns Kommune og en randomiseret kontrolleret undersøgelse af MKT udføres i foråret 2016 i samarbejde med Århus Universitet. Hvis resultaterne er gode, kan MKT-formatet dernæst udbydes i danske kommuner.

Der er evidens for at mindre intensive formater af stresskurser, såsom MKT, er ligeså effektive som mere intensive formater hvis de designes til specifikke målgrupper og udrulles ifølge en række videnskabelige anbefalinger.