Formål

Vores formål er at fremme og sikre implementering af evidensbaseret psykisk sundhed. Vi ønsker at formidle et evidensbaseret kendskab til psykisk sundhedsfremme i Danmark og i internationale sundhedsfora.

Visionen er at skabe videnskabeligt udviklede og effektive tilbud, som er tilgængelige for alle borgere i Danmark med behov. Vi ønsker at ændre samfundsstrukturer og idealer, som bidrager til den fortsatte stressproblematik, ulighed og psykiske mistrivsel.

Offentlig implementering af psykisk sundhedsfremme anbefales kraftigt i Danmark eksempelvis af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Beskæftigelsesministeriet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Internationalt eksempelvis af Den Europæiske Psykiatriassociation samt WHO.

Forebyggelsesforskningen viser, at tidlige indsatser betaler sig – menneskeligt såvel som samfundsøkonomisk.

Danskerne oplever i stigende grad problemer på grund af længere tids stress. Samtidig tilbyder det offentlige kun i få kommuner videnskabeligt udviklet og dokumenteret stressbehandling. Det er netop ét af de områder, vi i Center For Psykisk Sundhedsfremme arbejder for at forandre.