Artikel fra Center for Psykisk Sundhedsfremme i Magasinet Arbejdsmiljø

Du kan læse interviewet med Centerleder, Christian Gaden Jensen, i Magasinet Arbejdsmiljø 2016 her

Rapport om Åben og Rolig for unge er klar

CFPS samarbejder med Aalborg Kommune samt Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) om at udvikle og undersøge en version af Åben og Rolig for unge med stress, som er i fare for at udvikle psykiske lidelser og for at frafalde deres uddannelse – et stigende problem blandt unge.

Det seneste år har vi samarbejdet om dette i et pilotprojekt på to gymnasier i Aalborg, og den kvalitative rapport er nu klar og kan hentes her

Læs også den kvantitative evalueringsrapport her

Du kan læse mere om projektet under forskningsprojekter

Foredrag om ledighed og stress

I samarbejde med Københavns Universitet arrangerede CFPS et foredrag den 15. november 2016 om ledighed og stress. Oplægsholderne til foredraget var cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Helle Alsted, og filosof, Anders Fogh Jensen.

Helle Alsted er forfatter til bogen Ledig Uden Stress og holdt for nyligt oplæg i Folketinget om emnet. Ifølge Helle er ledighedsstress et stigende problem blandt arbejdssøgende. Men på trods af, at flere og flere får ledighedsstress, er der ikke flere, der kender til begrebet. Hverken de, der skal hjælpe de ledige, eller de ledige selv. Helle fortalte til oplægget om, hvor udbredt ledighedsstress er, hvilke grupper, der er særligt ramt, og hvordan man som fagperson kan arbejde med ledige med stress. Et perspektiv, som er yderst vigtigt, når man arbejder med stressbehandling og forebyggelse, så denne kan favne så mange mennesker som muligt.

Anders Fogh Jensen er filosof, foredragsholder og forfatter. Til foredraget fortalte han om den aktivitetstrend, der for tiden går igennem en lang række forskellige felter som psykiatri, sundhed, arbejde og pædagogik. Anders ser på effekter og eventuelle bagsider af aktiviteten som forudsætning for at indgå i fællesskaber og at være berettiget til hjælp: Det skaber nye hierarkier mellem mennesker, nye vanskeligheder for nogle grupper, nye skrøbeligheder, nye patologier og måske også en frygt for det inaktive og for det gode, der pågår i inaktive perioder som f.eks. fordøjelse, modning, samvær eller ro. Anders Fogh Jensen bidrager med et yderst relevant perspektiv til forståelse og behandling af stress.

Til foredraget var blandt andre de psykologer, som arbejder med Åben og Rolig i Københavns Kommune, inviteret.

Du kan læse mere om oplægsholderne og emnet her:

Helle Alsted: www.ledighedsstress.dk

Anders Fogh Jensen: www.filosoffen.dk

CFPS Forskningsenhed bliver en del af Københavns Universitet

Pr. 1. november 2016 bliver Center for Psykisk Sundhedsfremme tilknyttet som forskningsenhed ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet inden for områderne klinisk psykologi og sundhedspsykologi.

Hvor forskningsenheden i CFPS før var en non-profit organisation, får denne del af CFPS nu tilknytning til den kliniske forskningsgruppe på Institut for Psykologi ved KU. Dette betyder, at forskningsprojekterne i CFPS kan opkvalificeres, idet der vil være flere mulige samarbejdspartnere til rådighed, bedre midler til forskningen og mulighed for mere vidensudveksling med andre aktører.

Endvidere arbejder CFPS Forskningsenheden sammen med prof. Peter Elsass, leder af Center for Humanistisk Sundhedsforskning.

Du kan læse mere om sundhedsforskningen her: http://elsass.psy.ku.dk/

Vellykket foredrag med Anders Meland

Publikation om Åben og Rolig

Åben og Rolig i pilotfase i Aalborg

Center for Psykisk Sundhedsfremme har indgået samarbejde med Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning om at implementere det nye Center for Stressforebyggelse, som vil udrulle det evidensbaserede stressforløb Åben og Rolig. Efteråret 2015 udgør pilotfasen i Aalborg Kommune, hvor 4 nye psykologer uddannes i metoden, og hvor der kun udbydes stresskurser i begrænset omfang. Fra foråret 2016 tilbydes der flere borgerhold med mulighed for henvisning fra Sygedagpengehuset og Sundhedshuset, men stadig i begrænset omfang. Aalborg Kommune samarbejder også med Center for Psykisk Sundhedsfremme om dokumentation og ydereligere forskning i metoden.

Den fulde udrulning i Aalborg Kommune begynder i efteråret 2016.

For mere information, kontakt Center for Psykisk Sundhedsfremme eller Center for Stressforebyggelse: stresstilbud@aalborg.dk.

Publikation om Åben og Rolig

Rigshospitalets randomiserede, kontrollerede trial om Åben og Rolig er netop publiceret i det fagfællebedømte (peer-reviewede) tidsskrift, BMC Public Health. Publikationen omhandler de positive resultater fra implementeringen af Åben og Rolig igennem 20 lægehuse i København. Artiklen er gratis for alle og kan downloades her:

Download artiklen

Fondsbevilling igangsætter udvikling af Minimal Kontakt Terapi

Center for Psykisk Sundhedsfremme har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Helsefonden, som vil gå til at udvikle og undersøge et for borgeren mindre krævende og for udbyderen mindre omkostningsfuldt format af stressforløbet Åben og Rolig.

Det nye format kaldes Minimal Kontakt Terapi (MKT). Åben og Rolig MKT afprøves i efteråret 2015 i et pilotprojekt i Københavns Kommune og en randomiseret kontrolleret undersøgelse af MKT udføres i foråret 2016 i samarbejde med Århus Universitet. Hvis resultaterne er gode, kan MKT-formatet dernæst udbydes i danske kommuner.

Der er evidens for at mindre intensive formater af stresskurser, såsom MKT, er ligeså effektive som mere intensive formater hvis de designes til specifikke målgrupper og udrulles ifølge en række videnskabelige anbefalinger.