Nyt kursus til mennesker med kronisk sygdom

CFPS laver nyt kursus til mennesker med kroniske sygdomme. Mandag den 12. august var der urpremiere på interventionen “Sind, Krop og Liv” med Christian, Esther og 10 patienter med psoriasis på Gentofte Hospital. “Sind, Krop og Liv” er en helhedsorienteret, sundhedsfremmende indsats, der er udviklet på baggrund af evidensbaserede metoder og særligt tilpasset mennesker med psoriasis, leddegigt og hjertesvigt.

Tre uafhængige forskningsgrupper undersøger effekten af indsatsen i en registreret randomiseret trial, og resultaterne forventes offentliggjort i foråret/sommeren 2020. Der bliver også lavet en TV2-dokumentar om forløbet.

Det blev tydeligt allerede første gang i gruppen, at der opleves en nær sammenhæng mellem sind, krop og liv og vi glæder os meget til at fortsætte dette vigtige arbejde de næste mange måneder.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 3. oktober 2019

Kære medlem af foreningen

 

Herved inviteres du til ekstraordinær generalforsamling som afholdes torsdag den 03.10.2019, kl. 14.00-15.30 i lokale 03_3_309, Københavns Universitet, Øster Farigmagsgade 2A, 2100 København Ø.

Center for Psykisk Sundhedsfremme har siden sin stiftelse været gennem en rivende udvikling. Grundet den positive udvikling vil bestyrelsen stille forslag om organisationsændringer. Dette indebærer en række ændringer, som kræver at vores nuværende bestyrelsesformand, Christian Gaden Jensen, udtræder og to nye bestyrelsesmedlemmer skal på valg.

Vi siger mange tak til Christian for de mange år, som fungerende bestyrelsesformand, men det er ikke et farvel, da han fortsætter som foreningens Centerleder og Psykolog faglig leder. På den indkaldte ekstraordinære generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge ændringsforslag og opfordre til dialog, hvormed fremmødte medlemmer skal stemme om det fremlagte forslag og vælge to nye bestyrelsesmedlemmer.

 

Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer, hvoraf to skal være generalforsamlingsvalgte for en funktionsperiode på 2 år.

 

Opstillede kandidater:

– Anette Tybjerg-Jeppesen

– Yun Ladegaard

 

Foreningens gældende vedtægter kan du finde her

 

DAGSORDEN FOR CFPS’ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Ankomst og registrering frem til kl. 14

1.

Valg af dirigent, mødesekretær og stemmetællere

2.

Valg af bestyrelse: 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen

3.

Bestyrelsen stiller forslag – Dialog og afgørelse af foreningens fremtid

Download indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling