Foredrag om ledighed og stress

I samarbejde med Københavns Universitet arrangerede CFPS et foredrag den 15. november 2016 om ledighed og stress. Oplægsholderne til foredraget var cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Helle Alsted, og filosof, Anders Fogh Jensen.

Helle Alsted er forfatter til bogen Ledig Uden Stress og holdt for nyligt oplæg i Folketinget om emnet. Ifølge Helle er ledighedsstress et stigende problem blandt arbejdssøgende. Men på trods af, at flere og flere får ledighedsstress, er der ikke flere, der kender til begrebet. Hverken de, der skal hjælpe de ledige, eller de ledige selv. Helle fortalte til oplægget om, hvor udbredt ledighedsstress er, hvilke grupper, der er særligt ramt, og hvordan man som fagperson kan arbejde med ledige med stress. Et perspektiv, som er yderst vigtigt, når man arbejder med stressbehandling og forebyggelse, så denne kan favne så mange mennesker som muligt.

Anders Fogh Jensen er filosof, foredragsholder og forfatter. Til foredraget fortalte han om den aktivitetstrend, der for tiden går igennem en lang række forskellige felter som psykiatri, sundhed, arbejde og pædagogik. Anders ser på effekter og eventuelle bagsider af aktiviteten som forudsætning for at indgå i fællesskaber og at være berettiget til hjælp: Det skaber nye hierarkier mellem mennesker, nye vanskeligheder for nogle grupper, nye skrøbeligheder, nye patologier og måske også en frygt for det inaktive og for det gode, der pågår i inaktive perioder som f.eks. fordøjelse, modning, samvær eller ro. Anders Fogh Jensen bidrager med et yderst relevant perspektiv til forståelse og behandling af stress.

Til foredraget var blandt andre de psykologer, som arbejder med Åben og Rolig i Københavns Kommune, inviteret.

Du kan læse mere om oplægsholderne og emnet her:

Helle Alsted: www.ledighedsstress.dk

Anders Fogh Jensen: www.filosoffen.dk