OFFENTLIG IMPLEMENTERING AF

EVIDENSBASERET PSYKISK SUNDHEDSFREMME

HØJ FAGLIGHED

STORE AMBITIONER

EVIDENSBASERET ARBEJDE

ENESTÅENDE RESULTATER

CFPS

Center For Psykisk Sundhedsfremme (CFPS) arbejder sammen med bl.a. kommuner, regioner og hospitaler om at fremme og implementere evidensbaseret psykisk sundhed.


NYT FRA OS

Åben og Rolig for unge tilbydes pt. i Aalborg Kommune. Her er historien om Caroline på 18, som har fået hjælp via Åben og Rolig.


ÅBEN OG ROLIG

Åben og Rolig er et videnskabeligt udviklet kursus til dig, der føler dig stresset eller som i længere tid har oplevet træthed, begyndende nedtrykthed, angst, eller kropslig uro.