CFPS Forskningsenhed bliver en del af Københavns Universitet

Pr. 1. november 2016 bliver Center for Psykisk Sundhedsfremme tilknyttet som forskningsenhed ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet inden for områderne klinisk psykologi og sundhedspsykologi.

Hvor forskningsenheden i CFPS før var en non-profit organisation, får denne del af CFPS nu tilknytning til den kliniske forskningsgruppe på Institut for Psykologi ved KU. Dette betyder, at forskningsprojekterne i CFPS kan opkvalificeres, idet der vil være flere mulige samarbejdspartnere til rådighed, bedre midler til forskningen og mulighed for mere vidensudveksling med andre aktører.

Endvidere arbejder CFPS Forskningsenheden sammen med prof. Peter Elsass, leder af Center for Humanistisk Sundhedsforskning.

Du kan læse mere om sundhedsforskningen her: http://elsass.psy.ku.dk/