De nyeste tal fra evalueringen af Københavns Kommunes Åben og Rolig stressforløb taler deres eget tydelige sprog: Tilbuddet er en stor succes!

100 pct. er alt i alt tilfredse med forløbet. 81 pct. er ’meget tilfredse’, mens 19 pct. er ’tilfredse’.

872 borgere blev henvist til stressbehandling i Københavns Kommune i 2015.
246 borgere deltog i stressbehandlingsforløb i 2015. Af disse gennemførte 205 behandlingen svarende til 83 pct.
91 pct. af borgerne, der gennemførte behandlingen, oplevede et fald i deres stressniveau.
73 pct. af borgerne viste tegn på grader af depression ved forløbets start – dette faldt til 20 pct. efter behandlingen.
78 pct. af borgerne oplevede en forbedring af deres søvnkvalitet efter forløbet. Andelen, som havde en ‘god’ nattesøvn uden søvnproblemer, var øget fra 9 til 44 procent.

Evalueringen viser, at de, der var mest psykisk belastet (havde mest brug for hjælp) også var dem, hvor behandlingen havde den største effekt.

I evalueringen indgår også kvalitative interviews af borgere, som har gennemført forløbet. De interviewede borgere beskriver særligt, hvordan de i forløbet har lært nogle brugbare værktøjer og strategier til at håndtere pressede situationer i hverdagen. Fortællingerne vidner om, at forløbene indvirker positivt på forskellige niveauer i deltagernes hverdag. Der berettes om bedre nattesøvn og større overskud i hverdagen, bedring af hukommelsen og evnen til at koncentrere sig. Flere fortæller, at de føler en større ro og bedring af deres samvær med familie, børn og i sociale relationer generelt. Endelig beskriver borgerne, hvordan forløbet har hjulpet dem i deres arbejdssituation. For nogle er det blevet nemmere at overskue udsigten til at vende tilbage til arbejde efter sygemelding, mens andre har fået mere overskud til at søge job.

Læs mere om evalueringen her