Forskningsprojekter

Forskningsenheden i CFPS er tilknyttet Institut for Psykologi ved Københavns Universitet inden for områderne klinisk psykologi og sundhedspsykologi. Neden for kan du læse om nogle af de mange spændende forskningsprojekter i CFPS.

Kommunale evalueringsrapporter for voksne

Evalueringsrapporterne fra de sidste tre år har indikeret, at Åben og Rolig-programmet giver store og signifikante reduktioner af stress og depressionssymptomer og signifikante forbedringer af søvnforstyrrelser, livskvalitet og mental sundhed.

Evalueringsrapporter for unge

Åben og Rolig for Unge er udviklet i år 2016 i samarbejde med Aalborg Kommunes Center for Mental Sundhed og to nordjyske gymnasier. Indsatsen er siden dengang blevet udbredt på flere ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune. Rapporterne og forskningen i Åben og Rolig for Unge er udført i samarbejde med DPU, Aarhus Univeristet.

Minimal Kontakt Terapi projekt

Dette projekt har til formål at undersøge et nyt stressprogram, som udvikles til borgere med lavere stressgrader end de borgere, som inkluderes i standardformatet.

Drop-out projekter

For at forstå årsager til frafald samt forbedre vores tilbud mht. assessment, interviewede vi alle deltagere i Åben og Rolig stressreduktionsprogrammet i Københavns og Aalborg Kommune i år 2016. Projektet er et samarbejde mellem CFPS og Institut for Psykologi, KU, Peter Elsass.

Longitudinelt kvalitativt studium

I 2016 samarbejder CFPS med lektor og prodekan for uddannelse ved det humanistiske fakultet, Hanne Dauer Keller, Aalborg universitet, om et 1-årigt longitudinelt kvalitativt studium af effekter af Åben og Rolig for 40 aalborgensiske deltagere.

Sprogpsykologisk analyse af visitationssamtaler

I 2016 samarbejder CFPS med professor Peter Elsass, KU, samt lektor Christine Fosgerau ved sprogpsykologi, KU, om en sprogpsykologisk analyse af visitationssamtalerne i Københavns Kommunes Stressklinikker.

Hypnose, opmærksomhed meditation og stress (HOMES) projekt

Projektet er et samarbejde mellem CFPS og Århus Universitet, professor Morten Overgaard, i 2015.

Meditationsbaseret stressreduktion på virksomheder: MindAct-Abbvie 2015 projektet (MA15)  

Et internationalt projekt, hvor CFPS undersøger effekter af det mindfulness-baserede MindAct-program, et virksomhedsbaseret 1-årigt mindfulness-program, til ansatte på Abbvie og udbudt af MindAct i Oslo, Norge.

Projekt Mindfulness-baseret behandling til elitesoldater

CFPS samarbejder med Oslo Universitet samt den norske hær om et forskningsprojekt af mindfulness-baseret forebyggelse af PTSD til elitesoldater udsendt til Afghanistan.