Center for Psykisk Sundhedsfremme har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Helsefonden, som vil gå til at udvikle og undersøge et for borgeren mindre krævende og for udbyderen mindre omkostningsfuldt format af stressforløbet Åben og Rolig. Det nye format kaldes Minimal Kontakt Terapi (MKT). Åben og Rolig MKT afprøves i efteråret 2015 i et pilotprojekt i Københavns Kommune og en randomiseret kontrolleret undersøgelse af MKT udføres i foråret 2016 i samarbejde med Århus Universitet. Hvis resultaterne er gode, kan MKT-formatet dernæst udbydes i danske kommuner. Der er evidens for at mindre intensive formater af stresskurser, såsom MKT, er ligeså effektive som mere intensive formater hvis de designes til specifikke målgrupper og udrulles ifølge en række videnskabelige anbefalinger.