Center for Psykisk Sundhedsfremme har netop udført en stikprøveundersøgelse af 33 danske kommuners stressbehandlingstilbud. Hovedkonklusionerne kan du læse i denne rapport

To af de væsentligste fund var, at langt de fleste kommuner ikke anvender forskningsbaseret stressbehandling, samt at en stor del af kommunerne slet ikke har tilbud, som specifikt er målrettet stressramte borgere. CFPS’ rapport følger op på en kritisk landsdækkende undersøgelse fra 2007 foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen fremhævede, at der manglede en samlet evidensbaseret strategi til offentlig stressbehandling og forebyggelse. Det lader til, at der fortsat er stort behov for flere forskningsstøttede tiltag til stressbehandling i det offentlige. Dette er netop et af hovedformålene for arbejdet i Center for Psykisk Sundhedsfremme.