Leder for Erhvervsrettede indsatser, Cand.Psych. forsker ved Københavns Universitet

Yun Ladegaard er uddannet Cand Psych., Arbejds- & Organisationspsykolog fra Aalborg Universitet i 2009. Siden september 2013 har hun forsket ved Københavns Universitet, hun har udgivet flere videnskabelige artikler om bl.a. lederes oplevelse, når en medarbejder bliver syg pga. arbejdsrelateret stress, håndteringen af arbejdsrelateret psykisk sygdom på de danske arbejdspladser og effekten af forskellige stressbehandlingsprogrammer. Derudover er hun forfatter til bogen ”Kort & Godt om Stress”, som netop er udkommet i 2. udgave på Dansk Psykologisk Forlag.

Yun er ved at færdiggøre en Ph.d. omkring arbejdsrelateret psykisk sygdom – håndtering på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet. Hun har flere gange bidraget til den offentlige og politiske debat på området og sidder som ekspertmedlem i flere udvalg bl.a. Akademikernes Hovedorganisations ekspertgruppe om Psykisk Arbejdsmiljø & LEDERNES Tænketank om stress.

Som leder af Erhvervsrettede indsatser har Yun især fokus på arbejdsrelateret psykisk sygdom og håndtering og forebyggelse af dette på arbejdspladserne.

Yun har tidligere (2010-2013) været ansat på Bispebjerg Arbejds- & Miljømedicinsk Afdeling, hvor hun har været med til at undersøge effekten af forskellige stressbehandlingsprogrammer, som inkluderede et element af arbejdspladsinvolvering. I denne forbindelse undersøgte forskerne bl.a., hvad der skete på arbejdspladserne, når en medarbejder var sygemeldt med stress samt lederens oplevelse af en arbejdspladsdialog i forbindelse med, at medarbejderen skulle vende tilbage til arbejdet.

Yuns forskningsområder er;

  • Arbejdsrelaterede psykiske lidelser, arbejdsrelateret stress
  • Arbejdsskadeanmeldelser i det danske arbejdsskadesystem
  • Evidensbaseret stressbehandling
  • Tilbagevenden til arbejdet/arbejdsmarkedet efter en sygemelding.
  • Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
  • Lederes håndtering af stresssygemeldinger.
  • Arbejdsmiljørepræsentanten & Tillidsrepræsentantens rolle ift. det psykosociale arbejdsmiljø

Kontaktinfo:

yun.ladegaard@cfps.dk