Sprogpsykologisk analyse af visitationssamtaler

Åben og Rolig har derfor dannet ramme om et kvalitativt sprogpsykologisk studie af, hvordan stressramte italesætter stress. Sprogpsykolog Louise Hallstrøm Abildgaard har gennem studier af visitationssamtaler til forløbet Åben og Rolig og gennem interviews med deltagere på forløbene undersøgt de sproglige udtryk i stress. Det er der kommet et speciale ud af.

Du kan hente specialet her