Projekt Mindfulness-baseret behandling til elitesoldater

Projektet, som ledes af Anders Meland, Flymedicinsk Institut, er en omfattende kvalitativ undersøgelse med 42 halvanden-time lange interviews analyseret i et Grounded Theory-perspektiv, en meget dybdegående form for kvalitativ analyse. Projektet har produceret et KU speciale med karakteren 12 af Cand.Psych., Elena Hoebeke, i 2015. Der er udgivet en publikation med Ph.D. Anders Meland ved den norske hær som førsteforfatter og Christian Gaden Jensen som sidsteforfatter. Titlen på publikationen indeholder frasen ”A sense of Fellowship”, da det primære fund var, at elitesoldaterne oplever et stærkt forøget sammenhold og en forøget interesse og forbedret kommunikation imellem hinanden efter meditationsforløbet. Dette er særdeles interessant af flere årsager, herunder fordi sammenhold er særligt vigtigt for soldater i ekstreme situationer, men også fordi meditation ofte beskrives som en individuel (endda til tider som en individualiserende) form for psykisk træning.