Artikel fra Center for Psykisk Sundhedsfremme i Magasinet Arbejdsmiljø

Du kan læse interviewet med Centerleder, Christian Gaden Jensen, i Magasinet Arbejdsmiljø 2016 her

Rapport om Åben og Rolig for unge er klar

CFPS samarbejder med Aalborg Kommune samt Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) om at udvikle og undersøge en version af Åben og Rolig for unge med stress, som er i fare for at udvikle psykiske lidelser og for at frafalde deres uddannelse – et stigende problem blandt unge. Det seneste år har vi samarbejdet […]

Foredrag om ledighed og stress

I samarbejde med Københavns Universitet arrangerede CFPS et foredrag den 15. november 2016 om ledighed og stress. Oplægsholderne til foredraget var cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Helle Alsted, og filosof, Anders Fogh Jensen. Helle Alsted er forfatter til bogen Ledig Uden Stress og holdt for nyligt oplæg i Folketinget om emnet. Ifølge Helle er ledighedsstress et stigende problem blandt arbejdssøgende. […]

CFPS Forskningsenhed bliver en del af Københavns Universitet

Pr. 1. november 2016 bliver Center for Psykisk Sundhedsfremme tilknyttet som forskningsenhed ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet inden for områderne klinisk psykologi og sundhedspsykologi. Hvor forskningsenheden i CFPS før var en non-profit organisation, får denne del af CFPS nu tilknytning til den kliniske forskningsgruppe på Institut for Psykologi ved KU. Dette betyder, at forskningsprojekterne […]

Vellykket foredrag med Anders Meland

Publikation om Åben og Rolig

Åben og Rolig i pilotfase i Aalborg

Center for Psykisk Sundhedsfremme har indgået samarbejde med Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning om at implementere det nye Center for Stressforebyggelse, som vil udrulle det evidensbaserede stressforløb Åben og Rolig. Efteråret 2015 udgør pilotfasen i Aalborg Kommune, hvor 4 nye psykologer uddannes i metoden, og hvor der kun udbydes stresskurser i begrænset omfang. Fra foråret […]

Publikation om Åben og Rolig

Rigshospitalets randomiserede, kontrollerede trial om Åben og Rolig er netop publiceret i det fagfællebedømte (peer-reviewede) tidsskrift, BMC Public Health. Publikationen omhandler de positive resultater fra implementeringen af Åben og Rolig igennem 20 lægehuse i København. Artiklen er gratis for alle og kan downloades her: Download artiklen

Fondsbevilling igangsætter udvikling af Minimal Kontakt Terapi

Center for Psykisk Sundhedsfremme har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Helsefonden, som vil gå til at udvikle og undersøge et for borgeren mindre krævende og for udbyderen mindre omkostningsfuldt format af stressforløbet Åben og Rolig. Det nye format kaldes Minimal Kontakt Terapi (MKT). Åben og Rolig MKT afprøves i efteråret 2015 i et […]