Minimal Kontakt Terapi projekt

Projektet har undersøgt tre MKT-hold i Københavns og Aalborg Kommune via dybdegående interviews og korte interviews. Der indsamles også kvantitative effektmål før og efter MKT-interventionen, som også sammenlignes med hhv. standardformatet samt et biblioterapeutisk format. Projektet har produceret et psykologspeciale ved KU, Louise Holde, i 2016.