Meditationsbaseret stressreduktion på virksomheder: MindAct-Abbvie 2015 projektet (MA15)

Abbvie er en international virksomhed i medicinalindustrien med ca. 25.000 ansatte på verdensplan. Abbvies norske afdeling medvirker med 80 ansatte, som deltager i programmet fra marts 2015 til marts 2016. De ansatte har helt unikt udfyldt meditationsskemaer igennem et helt år samt en række spørgeskemaer før, under og efter programmet, der falder i en række faser. Helt unikt rummer projektet også Abbvies danske afdeling med 90 ansatte. De fungerer som kontrolgruppe og har som den norske afdeling udfyldt skemaer i samme tidsrum igennem et år. Studiet er af international interesse, da det er langt større end de fleste virksomhedsbaserede interventioner, ligesom studiet rummer en kontrolgruppe og ikke mindst på grund udstrækningen igennem et helt år.

Du kan læse evalueringsrapporten af MindAct-Abbvie 2015-projektet her