Samarbejdspartner, cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi for voksne

Katrine Rolighed er autoriseret psykolog (cand.psych.aut.) og specialist i psykoterapi for voksne. Katrine har indgående træning og kendskab til meditation og solid erfaring med terapi indenfor områderne stress, sorg, depression, angst, trafikuheld, overfald og kroniske smerter. Katrine har megen undervisningserfaring og kan anvende bl.a. mindfulness baseret kognitiv terapi, ACT og emotionsfokuseret terapi. Katrine er desuden underviser på  Åben og Rolig Instruktøruddannelsen og fast supervisor på Åben og Rolig uddannelsen i Aalborg.