Cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Ph.D.-stipendiat v. DPU og Københavns Universitet

Freja er kandidat i pædagogisk psykolog fra DPU, Aarhus Universitet, og i gang med sin ph.d.-uddannelse. Tidligere uddannet psykomotorisk terapeut og Marte Meo terapeut.

Frejas forskning centrerer sig omkring betydningen af professionelles evne til egenomsorg og nærvær for det relationelle arbejde med børn og unge i udsatte positioner. I øjeblikket er Freja tilknyttet et større forskningsprojekt, der samarbejder på tværs af DPU, Aarhus Universitet og CFPS, Københavns Universitet. Projektets formål er at sikre og udvikle kvaliteten i dagtilbud for børn i udsatte positioner og involverer blandt andet undervisning af pædagoger og udvikling af tiltag, der styrker de professionelles egenomsorg.

Freja var tidligere leder af Åben og Rolig for Unge. Kurset er udviklet særligt til unge med oplevelser af stress i samarbejde med Aalborg Kommune og Aarhus Universitet. Freja har flere års undervisningserfaring både af voksne og unge særligt med fokus på relationskompetencer og nærvær i samspillet mellem mennesker. Hos CFPS underviser Freja blandt andet instruktører i Åben og Rolig for Unge.

Freja har mange års erfaring med meditation og afspænding og har en særlig interesse for kroppens betydning for psykisk sundhed og relationsarbejde.

DOWNLOAD SPECIALE

Kontaktinfo:

freja.petersen@cfps.dk