Forsikringsselskaber

I januar 2017 indledte CFPS et samarbejde med Topdanmark Livsforsikring med henblik på at tilbyde Åben og Rolig til stressramte forsikringskunder hos Topdanmark Livsforsikring. Forsikringsbranchen spiller en stadig større rolle ift. danskernes sundhed både fysisk og psykisk, da antallet af danskere der har en sundhedsforsikring er stigende. Antallet af forsikringskunder, der søger hjælp til psykiske problemer såsom stress og depression er i de senere år mangedoblet, og vi er derfor meget glade for, at Topdanmark Livsforsikring har valgt at tage ansvar for en samfundsmæssig udfordring, som vi er nødt til at løse i fællesskab.

Et af formålene med samarbejdet har været at foretage en videnskabelig undersøgelse af effekten af Åben og Rolig ift. forsikringsbranchens kunder, da effekten af behandlingen på området er forskningsmæssigt underbelyst. I perioden januar 2018 til maj 2019 afholdtes 6 Åben og Rolig-hold for Topdanmark Livsforsikrings kunder, hvorefter data blev indsamlet og analyseret. Målingerne viste overordentligt gode resultater på bl.a. stress og depressionsområdet. Du kan læse de gode resultater i rapporten omkring samarbejdet her.