Kommunale evalueringsrapporter for voksne

Evalueringsrapporterne fra de sidste tre år har indikeret, at Åben og Rolig-programmet giver store og signifikante reduktioner af stress og depressionssymptomer og signifikante forbedringer af søvnforstyrrelser, livskvalitet og mental sundhed. Analyser via Danmarks Statistiks Forskerdatabase har ved registerudtræk af alder, køn, uddannelse, indtægt og andre socioøkonomiske faktorer vist, at effekterne af programmet  ikke er forbundet med socioøkonomiske eller demografiske faktorer, hvilket støtter en bred anvendelighed. Fastholdelse af effekter er dokumenteret ved 3-måneders og 7-måneders follow-up.

Både Københavns og Aalborg Kommune har udvidet tilbuddet og samarbejder med uafhængige forskere ved Aalborg Universitet, Århus Universitet og Københavns Universitet om videreudvikling af Åben og Rolig, blandt andet til unge med stress, som du kan læse mere om her.

Åben og Rolig er et 9-ugers standardiseret program med ugentlige kursusgange af 3 timer. Desuden tilbydes deltagerne to personlige samtaler med deres holdinstruktør.

Nedenfor kan du læse evalueringsrapporterne fra Københavns og Aalborg Kommune.

Evalueringsrapport for 2017

Aalborg Universitet

Af AAU og CFPS

Evalueringsrapport for 2017

Aalborg Kommune

Af Aalborg og CFPS

Evalueringsrapport for 2017

Københavns Kommune

Kommunens egen rapport

Evalueringsrapport for 2016

Københavns Kommune

Kommunens egen rapport

Evalueringsrapport for 2016

Københavns Kommune

CFPS rapport

Evalueringsrapport for 2016

Aalborg Kommune

Kommunens egen rapport

Evalueringsrapport for 2016

Aalborg Kommune

CFPS rapport

Evalueringsrapport for 2015

Københavns Kommune

Kommunens egen rapport

Evalueringsrapport år 2015

Københavns Kommune

CFPS rapport

Evalueringsrapport for 2015

Aalborg Kommune

CFPS rapport

Open and Calm 2015 – A randomized controlled trial evaluating a public stress reduction program in DK