Kurser for medarbejdere og ledere som oplever stress

Deltagelse er gratis. Begrænset antal pladser. Der vil være begrænsning for antal deltagere pr. arbejdsplads. Deltagere som er bosiddende i Lyngby-Taarbæk og ansat på en arbejdsplads beliggende i kommunen vil blive prioriteret.

Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyder kursus til dig, som oplever tegn på stress. Gennem kurset lærer du at forebygge stress og forbedre trivsel og produktivitet. Du vil efter kurset opleve mere overskud, nærvær og livskvalitet samt mindre stress og nedtrykthed.

Alle kurser undervises af erhvervspsykologer. Kurserne er en videreudvikling af den forskningsbaserede metode Åben & Rolig, som i dag har haft over 10.000 deltagere i Danmark og viser vedvarende positive resultater.

Kunne du tænke dig at komme på et kursus? og oplever du tegn på stress?

Så send en email til yun.ladegaard@cfps.dk eller ring og læg en telefonbesked til Yun Ladegaard på tlf nr. 5373 3076.

Oplys følgende:

 • At det handler om kursus i Lyngby-Taarbæk kommune
 • Dit navn
 • Bor du i Lyngby Taarbæk kommune og/eller arbejder på en arbejdsplads beliggende i kommunen.
 • Dit telefon nr. og hvornår på dagen det er bedst at kontakte dig
 • Din emailadresse

Vi kontakter dig i løbet af en uges tid med henblik på at aftale tid for en samtale, hvor du møder en erhvervspsykolog, får mere information, og sikre du vil få gavn af et kursus mv.

Det første kursus er et 9-ugers kursus med start 14 november 2019 (holdet kører torsdage kl 14-17, første gang dog kl 16-19 i Lyngby)

9 ugers-forløb

5 ugers-forløb

5 ugers-forløb

for medarbejdere og ledere med moderate til svære stresssymptomer

FOREBYG OG HÅNDTÉR STRESS OG ØG TRIVSEL

I dette kursus lærer du strategier for at håndtere stress og forebygge stressrelateret sygdom.

Du vil opnå en øget forståelse af egen stress, årsager til stress samt øgede handlemuligheder og handlekraft. På kurset trænes også en forbedret kontakt til kroppen samt forståelse for arbejdsliv, sociale relationer og work-life balance. Der rådgives konkret omkring arbejdsforhold og hvad der skal til for at du kan fungere i arbejdet, hvis du har behov for dette.

Kurset styrker din arbejdsevne, opmærksomhed, koncentration og livskvalitet.

HVEM KAN DELTAGE:

 • Du har moderate til svære symptomer på stress
 • Du er medarbejder eller leder. Du er ansat på en arbejdsplads beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og/eller borger i kommunen.
 • Forstår og taler dansk
 • Har lyst til at deltage på hold og er interesseret i at lære at meditere
 • Har IKKE behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug

Er IKKE helt eller delvist sygemeldt – så har Lyngby-Taarbæk andre tilbud til dig

OMFANG:

 • En indledende visitationssamtale med erhvervspsykolog
 • Gruppe af optil 15 deltagere
 • 9 gange af 3 timers varighed
 • Hjemmearbejde i form af meditation og øvelser
 • Tilbud om 2 støttende samtaler med erhvervspsykolog

HVAD FORPLIGTER DU DIG TIL:

 • deltagelse alle 9 gange
 • tilstræbe at lave øvelser hver dag
 • bidrage til forskning ved at
  • udfylde spørgeskema før og efter kurset
  • deltage i spørgeskema efter 6 mdr. med fokus på effektmåling
for medarbejdere som oplever tegn på stress

FOREBYG STRESS – STYRK TRIVSEL OG PRODUKTIVITET

I dette kursus lærer du strategier for at nedbringe stressreaktioner og fremme trivsel og dermed produktivitet.

Du vil opnå en øget forståelse af egen stress, årsager til stress samt øgede handlemuligheder og handlekraft. På kurset trænes også en forbedret kontakt til kroppen samt forståelse for arbejdsliv, sociale relationer og work-life balance.

Kurset styrker din opmærksomhed, koncentration og livskvalitet.

HVEM KAN DELTAGE:

 • Du har lette til moderate symptomer på stress
 • Du er medarbejder og ansat på en arbejdsplads beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og/eller borger i kommunen.
 • Forstår og taler dansk
 • Har lyst til at deltage på hold og er interesseret i at lære at meditere
 • Har IKKE behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug

Er IKKE helt eller delvist sygemeldt – så har Lyngby Taarbæk andre tilbud til dig

OMFANG:

 • En indledende visitationssamtale med erhvervspsykolog
 • Gruppe af optil 16 deltagere
 • 5 gange af 3 timers varighed
 • Hjemmearbejde i form af meditation og øvelser
 • Tilbud om en individuel støttende samtale med erhvervspsykolog under forløbet

HVAD FORPLIGTER DU DIG TIL:Deltagelse alle 5 gange

 • Tilstræbe at lave øvelser hver dag
 • Bidrage til forskning ved at
  • udfylde spørgeskema før og efter kurset
  • deltage i spørgeskema efter 6 mdr. med fokus på effektmåling
for ledere

MENTAL STYRKE OG LEDELSESKOMPETENCE

Lederens trivsel og stress er en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel og stress. Derfor retter dette kursus i første omgang opmærksomheden på lederen og på træning af lederens opmærksomhed på egen trivsel samt metoder til at nedbringe stress. Dernæst rettes opmærksomheden på, hvordan metoderne kan bruges i ledelsessammenhæng og i forhold til medarbejderne.

HVEM KAN DELTAGE:

 • Du har milde til moderate symptomer på stress
 • Du er leder og ansat på en arbejdsplads beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og/eller borger i kommunen
 • Forstår og taler dansk
 • Har lyst til at deltage på hold og er interesseret i at lære at meditere
 • Har IKKE behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug

Er IKKE helt eller delvist sygemeldt – så har Lyngby Taarbæk andre tilbud til dig

OMFANG:

 • En indledende visitationssamtale med erhvervspsykolog
 • Gruppe af optil 12 ledere
 • 5 gange af 3 timers varighed
 • Hjemmearbejde i form af meditation og øvelser
 • Tilbud om en individuel session med erhvervspsykolog under forløbet

HVAD FORPLIGTER DU DIG TIL:

 • Deltagelse alle 5 gange
 • Tilstræbe at lave øvelser hver dag
 • Bidrage til forskning ved at
  • udfylde spørgeskema før og efter kurset
  • deltage i spørgeskema efter 6 mdr. med fokus på effektmåling