Kurser for medarbejdere og ledere som oplever stress

Deltagelse er gratis. Begrænset antal pladser. Der vil være begrænsning for antal deltagere pr. arbejdsplads. Deltagere som er bosiddende i Lyngby-Taarbæk og ansat på en arbejdsplads beliggende i kommunen vil blive prioriteret.

Forløbet er målrettet medarbejdere og ledere, der oplever tegn på stress. Det er gratis at deltage og forløbet består af en række kurser, som forebygger stress samt styrker trivsel på arbejdspladsen.

Du vil efter kurset opleve mere overskud, nærvær og livskvalitet samt mindre stress og nedtrykthed.

Kurserne varetages af erhvervspsykologer fra Center for Psykisk Sundhedsfremme og er en videreudvikling af den forskningsbaserede metode Åben & Rolig, som i dag har haft over 10.000 deltagere i Danmark og viser vedvarende positive resultater.

Har du eller din arbejdsplads tilknytning til Lyngby-Taarbæk, er du måske i målgruppen.

Er du leder eller medarbejder og oplever du tegn på stress?

Kunne du tænke dig at komme på et kursus?

Så kontakt erhvervspsykolog Yun Ladegaard på yun.ladegaard@cfps.dk eller ring og læg en telefonbesked på tlf. 5373 3076.

Oplys følgende:

 • Din eller din arbejdsplads’ tilknytning til Lyngby-Taarbæk
 • Dit navn
 • Dine kontaktoplysninger (tlf. og mail) og hvornår på dagen det er bedst at kontakte dig

Vi kontakter dig i løbet af en uges tid med henblik på en indledende samtale med en af vores erhvervspsykologer. På mødet vil du få mere information om forløbet og sammen finder vi ud af, om forløbet vil være relevant for dig.

Det første kursus er et 9-ugers forløb. Der er fremmøde en gang om ugen hver torsdag kl. 14.00-17.00.

Kurserne finder sted i Lyngby-Taarbæk.

Læs mere på Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside

9 ugers-forløb

5 ugers-forløb

5 ugers-forløb

for medarbejdere og ledere med moderate til svære stresssymptomer

FOREBYG OG HÅNDTÉR STRESS OG ØG TRIVSEL

I dette kursus lærer du strategier for at håndtere stress og forebygge stressrelateret sygdom.

Du vil opnå en øget forståelse af egen stress, årsager til stress samt øgede handlemuligheder og handlekraft. På kurset trænes også en forbedret kontakt til kroppen samt forståelse for arbejdsliv, sociale relationer og work-life balance. Der rådgives konkret omkring arbejdsforhold og hvad der skal til for at du kan fungere i arbejdet, hvis du har behov for dette.

Kurset styrker din arbejdsevne, opmærksomhed, koncentration og livskvalitet.

HVEM KAN DELTAGE:

 • Du har moderate til svære symptomer på stress
 • Du er medarbejder eller leder. Du er ansat på en arbejdsplads beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og/eller borger i kommunen.
 • Forstår og taler dansk
 • Har lyst til at deltage på hold og er interesseret i at lære at meditere
 • Har IKKE behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug

Er IKKE helt eller delvist sygemeldt – så har Lyngby-Taarbæk andre tilbud til dig

OMFANG:

 • En indledende visitationssamtale med erhvervspsykolog
 • Gruppe af optil 15 deltagere
 • 9 gange af 3 timers varighed
 • Hjemmearbejde i form af meditation og øvelser
 • Tilbud om 2 støttende samtaler med erhvervspsykolog

HVAD FORPLIGTER DU DIG TIL:

 • deltagelse alle 9 gange
 • tilstræbe at lave øvelser hver dag
 • bidrage til forskning ved at
  • udfylde spørgeskema før og efter kurset
  • deltage i spørgeskema efter 6 mdr. med fokus på effektmåling
for medarbejdere som oplever tegn på stress

FOREBYG STRESS – STYRK TRIVSEL OG PRODUKTIVITET

I dette kursus lærer du strategier for at nedbringe stressreaktioner og fremme trivsel og dermed produktivitet.

Du vil opnå en øget forståelse af egen stress, årsager til stress samt øgede handlemuligheder og handlekraft. På kurset trænes også en forbedret kontakt til kroppen samt forståelse for arbejdsliv, sociale relationer og work-life balance.

Kurset styrker din opmærksomhed, koncentration og livskvalitet.

HVEM KAN DELTAGE:

 • Du har lette til moderate symptomer på stress
 • Du er medarbejder og ansat på en arbejdsplads beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og/eller borger i kommunen.
 • Forstår og taler dansk
 • Har lyst til at deltage på hold og er interesseret i at lære at meditere
 • Har IKKE behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug

Er IKKE helt eller delvist sygemeldt – så har Lyngby Taarbæk andre tilbud til dig

OMFANG:

 • En indledende visitationssamtale med erhvervspsykolog
 • Gruppe af optil 16 deltagere
 • 5 gange af 3 timers varighed
 • Hjemmearbejde i form af meditation og øvelser
 • Tilbud om en individuel støttende samtale med erhvervspsykolog under forløbet

HVAD FORPLIGTER DU DIG TIL:Deltagelse alle 5 gange

 • Tilstræbe at lave øvelser hver dag
 • Bidrage til forskning ved at
  • udfylde spørgeskema før og efter kurset
  • deltage i spørgeskema efter 6 mdr. med fokus på effektmåling
for ledere

MENTAL STYRKE OG LEDELSESKOMPETENCE

Lederens trivsel og stress er en afgørende faktor for medarbejdernes trivsel og stress. Derfor retter dette kursus i første omgang opmærksomheden på lederen og på træning af lederens opmærksomhed på egen trivsel samt metoder til at nedbringe stress. Dernæst rettes opmærksomheden på, hvordan metoderne kan bruges i ledelsessammenhæng og i forhold til medarbejderne.

HVEM KAN DELTAGE:

 • Du har milde til moderate symptomer på stress
 • Du er leder og ansat på en arbejdsplads beliggende i Lyngby-Taarbæk kommune og/eller borger i kommunen
 • Forstår og taler dansk
 • Har lyst til at deltage på hold og er interesseret i at lære at meditere
 • Har IKKE behandlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug

Er IKKE helt eller delvist sygemeldt – så har Lyngby Taarbæk andre tilbud til dig

OMFANG:

 • En indledende visitationssamtale med erhvervspsykolog
 • Gruppe af optil 12 ledere
 • 5 gange af 3 timers varighed
 • Hjemmearbejde i form af meditation og øvelser
 • Tilbud om en individuel session med erhvervspsykolog under forløbet

HVAD FORPLIGTER DU DIG TIL:

 • Deltagelse alle 5 gange
 • Tilstræbe at lave øvelser hver dag
 • Bidrage til forskning ved at
  • udfylde spørgeskema før og efter kurset
  • deltage i spørgeskema efter 6 mdr. med fokus på effektmåling