Drop-out projekter

Projektet er et multimetodisk studium, som også anvender spørgeskemaindsamlinger og demografiske og socioøkonomiske variable til at analysere prædikative variable for frafald.