Daphne læser på sidste år af sin kandidat i psykologi ved Københavns Universitet.
På CFPS arbejder hun løbende på forskellige opgaver såsom administration og som medhjælper på Åben og Rolig-forløbene. Daphne interesserer sig for krydsfeltet mellem sundhedspsykologi og arbejds- og organisationspsykologi, herunder forebyggelse og behandling af stress.