Samarbejdspartner, cand.psych.aut. og ledende psykolog for Åben og Rolig for Unge

Christoffer Zeuthen er autoriseret psykolog og uddannet Åben og Rolig-Instruktør.

En stor del af Christoffers kliniske erfaring stammer fra psykiatrien, hvor han startede sit virke som psykolog og her opnåede grundig erfaring med psykoterapeutiske indsatser overfor en række målgrupper og problemstillinger.

Meditation har spillet en central rolle personligt såvel som fagligt i Christoffers liv, og et omdrejningspunkt for hans karriere har været integrationen af meditation og forskellige psykoterapeutiske indsatser.  Herunder Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) og i særlig grad Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I foråret 2017 afsluttede Christoffer en toårig specialistuddannelse i ACT.

Christoffer har mange års erfaring med undervisning og har bl.a. afholdt en række kurser og workshops for socialrådgivere, fysioterapeuter, sygeplejersker og andre faggrupper omkring arbejdet med borgere med psykiske lidelser i jobcentre og sundhedshuse. Christoffer er tilknyttet som underviser på Åben og Rolig Instruktøruddannelsen.

I de senere år har Christoffer haft et stigende fokus på unges stress og trivsel og har medvirket i udviklingen af Åben og Rolig for Unge.

Kontaktinfo:

czeuthen@cfps.dk