Leder af implementeringsenheden, cand.psych.aut.

Anette er autoriseret psykolog (cand.psych.aut.) og uddannet Åben og Rolig instruktør. Hun har tidligere arbejdet med arbejdsklima og organisationsudvikling i Forsvaret. Hun har desuden arbejdet konsultativt inden for børneområdet, hvor hun bl.a. har rådgivet og superviseret ledere og personale i deres arbejde med børns udvikling og trivsel. Her har hun opnået bred erfaring med arbejdet i politisk ledede organisationer. Anette har desuden erfaring med terapi fra egen praksis.

Kontaktinfo:

anette.jeppesen@cfps.dk